O Spółce

VRSP S.A.
Al. IX Wieków Kielc 6/4
25-516 Kielce

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000592349, NIP: 657-29-20-905, REGON: 363159140, o kapitale zakładowym 133 000 zł wpłaconym w całości.