Projekt UE

VRSP Spółka Akcyjna realizuje projekt POIR.01.01.01-00-0592/19-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 pt. : Stworzenie nowej generacji protezy głosowej dla osób po całkowitej laryngektomii.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad nową generacją protez głosowych, które umożliwią przywrócenie funkcji mowy osobom po całkowitej laryngektomii

Dofinansowanie projektu z UE: 9 921 420,80 PLN