Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą  VRSP  Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji… Czytaj dalej Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą  VRSP  Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji… Czytaj dalej Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą  VRSP  Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji… Czytaj dalej Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą  VRSP  Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty… Czytaj dalej Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne  wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami  –   „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo… Czytaj dalej Wezwanie do złożenia dokumentów akcji